Transparent redovisning | OP Assistans

Transparent redovisning

Ökade medlemskrav för transparent redovisning
 
Vårdföretagarna inför nya medlemskrav för transparens och öppenhet. Kraven gäller bland annat redovisning inom kvalitet, personal, ekonomi, ägare och styrelse.
Syftet är att öka allmänhetens förtroende för branschen, och att beställare, patienter, brukare och allmänheten enklare ska få relevant information om medlemsföretagen.
Privata företag är viktiga för vård- och omsorgsbranschens utveckling och genom detta initiativ vill vi stärka förtroendet för våra medlemsföretag och den privata vård- och omsorgsbranschen. 
 
Vad innebär de nya kraven?
Att Vårdföretagarnas medlemsföretag har en god transparens och öppenhet bidrar till ett ökat förtroende för företagen. Att ha en enkel och tillgänglig redovisning kring sitt företag höjer också tilliten för företaget hos beställare och kunder.
 
Kontaktinformation
OP Assistans AB
Holmparken 1
803 10 GÄVLE
Telefon: 026-14 38 38 (växel)
 
Faktureringsadress:
Ockelbos Personligaste Assistans AB
FE 4511 Motkod: 1974 Scancloud
831 90 Östersund
 
 
Kvalitet
Kvalitetsregister finns inte idag för assistansbolag, men OP Assistans AB har tillstånd från inspektionen för vård och omsorg att bedriva personlig
assistans enligt 9§ 2 LSS från 2020-01-22.

Läs beslutet av IVOs tillsyn av OP Assistans lex Sara hantering.
 
Personal på företaget
Antal anställda
OP Assistans AB har lite drygt 500 medarbetare som är anställda på hel eller deltid.
 
Utbildningsnivåer
OP Assistans har inget formellt krav på utbildning. Hos oss väljer alltid kund/företrädare vem som ska anställas.
Våra verksamhetschefer har varierande utbildning, bland annat social omsorg, socionom samt lång erfarenhet av yrket. Hos oss administrerar en verksamhetschef på heltid ca 9000 assistanstimmar per år.
OP Assistans sköter även all lön, ekonomi och utbildning själv.
 
Frisknärvaro 
Under 2020 har vi haft en genomsnittlig frisknärvaro på:
Personliga assitenter: 91,95% 
Tjänstemän: 97,67%
 
Kollektivavtal
Våra personliga assistenter har kollektivavtal Branch G mellan Vårdföretagarna och Kommunal.
Tjänstemännen har kollektivavtal Bransch E mellan Vårdföretagarna och Vision.
 
 
Styrelseinformation & ekonomi
 
Ägare
Ockelbos Personligaste Assistans AB
Organisationsnummer: 556553-5910
 
Bolagsform: Aktiebolag
 
Styrelse och Ekonomi