Bra att veta för dig som anställd! | OP Assistans

Bra att veta för dig som anställd!

Alla personer som arbetar på kontoret når du på 026-14 38 38, vardagar mellan 9:00 - 15:00.

Tänk också på att alla som svarar i växeln kan vara dig behjälplig i det mesta. 

 

Regionchef
Sarah Andersson 072-997 55 08

Kundombud/försäljningschef
Patrik Forsmark 072-997 55 05

Om du önskar prata med en uppdragschef
Lillemor Bae 076-100 04 05
Helena Holmin 070-885 52 39
Fredrik Krantz Arvidsson 076-853 58 40
Jenny Jernberg 070-793 19 01
Ida Palm 070-325 24 70

Gäller det inköp av inventarier, hemsidan
Jessica Johansson 070-885 53 81

Om din fråga gäller lönutbetalning, semesterersättning, ekonomi olika sorters intyg (arbetsgivarintyg, inkomstuppgift)
Ring eller maila Johanna, Veronica eller Rina på: 019 - 603 22 90, lonmitt@olivia.se

Om det gäller Tidvis, dator och telefoni
Jessica Johansson 070-885 53 81

Rekrytering, jobbannonser
Ann-Charlotte Larsson 076-644 68 65

 

Bra att veta!

 

Timlön - semesterersättning utbetald

Du har timlön och din semesterersättning på 12% utbetalas månadsvis. 

Du ansvarar själv för att spara undan pengar så att du kan ta ut lagstadgad semesterledighet som du kommer överens med arbetsgivaren om.

Timlön - spara semester
Om du har timlön och vill spara semesterersättning på 12% för att ta ut i samband med semesterledighet som du kommer överens med arbetsgivaren om, ringer du och meddelar lönekontoret detta.

Lönebesked
Du hittar ditt lönebesked i Tidvis omkring den 20:e varje månad. Har du frågor gällande din lön kontaktar du din uppdragschef.

Löneutbetalning
Löneutbetalningen sker den 25:e eller vardagen närmast före (dock alltid före jul) under förutsättning att löne rapporterna godkänns senast den 1:a varje ny månad.

Tidvis
OP Assistans använder tidrapporteringssystemet Tidvis
Där hittar du som anställd schema, tidrapport, ansöker om ledighet mm.
Du bekräftar dina arbetate pass löpande under månaden. Detta gör att vi vet att assistenten har varit på jobbet och att tiden/datumet är korrekt.

Du skriver under din tidrapport med ditt personliga Bank ID och är medveten om att det är lika bindande som en manuell underskrift. Vi behöver ditt godkännande så fort du jobbat ditt sista pass i månaden.

Rutiner vid sjukdom
Ring kunden så hen får veta att du är sjuk och att vikarie ordnas enligt de riktlinjer som gäller på din arbetsplats. OBS! Sms eller meddelande på telefonsvarare räcker inte. Du måste prata med någon personligen och försäkra dig om att kunden verkligen vet att du är sjuk och att vikarie ordnas enligt gällande överenskommelse. Gör sedan en sjukanmälan till OP Assistans kontor på 026-14 38 38. Kvällar och helger kan du lämna meddelande på telefonsvarare.

Beredskapstelefonen
I akuta ärenden som gäller ditt jobb och det som inte kan vänta tills kontoret öppnar ringer du vår beredskapstelefon 026-12 02 58. 
Är det bemanningsproblem så följer du den rutin som finns ute hos kunden. Rutinen finns oftast i genomförandeplanen eller kvalitetssäkran.
Om inte, hör med din kollega. När du följt rutinen och ändå inte lyckats bemanna så ringer du beredskap telefonen. 

Kollektivavtal
Personliga assistenter Bransch G mellan Vårdföretagarna och Kommunal

Policys och riktlinjer
Våra policys och riktlinjer hittar du som anställd i Tidvis under medarbetarportalen och företagsdokument.