Anhörigcenter Gävle Kommun

Mötesplatsen för dig som stödjer, hjälper eller vårdar någon närstående.

Bli kund hos oss

Vi erbjuder personlig assistans grundad på respekt, kompetens och helhetssyn.

Kollektivavtalet - Personlig assistans förlängs till årskiftet

Här finns information kring avtalsförhandlingarna 2020.