Lagändring LSS – fler får rätt till personlig assistans

Den 1 januari 2023 träder två nya lagändringar i kraft som innebär stärkt rätt till personlig assistans. Det här är en positiv utveckling som gör att fler kommer kunna ansöka om och få personlig assistans. Är du eller en anhörig en av dem? Här guidar vi dig i vad den nya lagen innebär.

Bli kund hos oss

Vi erbjuder personlig assistans grundad på respekt, kompetens och helhetssyn.

Utvecklingsstörning ersätts av intellektuell funktionsnedsättning

Riksdagen beslutade i juni 2022 att benämningen utvecklingsstörning ersätts av intellektuell funktionsnedsättning. Lagändringen träder i kraft 2 juli 2023.