Start | OP Assistans

Lagändring LSS – fler får rätt till personlig assistans

Den 1 januari 2023 träder två nya lagändringar i kraft som innebär stärkt rätt till personlig assistans. Det här är en positiv utveckling som gör att fler kommer kunna ansöka om och få personlig assistans. Är du eller en anhörig en av dem? Här guidar vi dig i vad den nya lagen innebär.

Bli kund hos oss

Vi erbjuder personlig assistans grundad på respekt, kompetens och helhetssyn.

Förhandlingarna om att anpassa kollektiv­avtalen till EUs arbetstidsdirektiv pågår

Förhandlingarna om att anpassa Vårdföretagarnas kollektivavtal till EUs arbetstidsdirektiv startade hösten 2023. Parterna är överens om att förhandlingarna fortsätter under våren 2024.