Kvalitetsdeklaration | OP Assistans

Kvalitetsdeklaration

OP Assistans har redovisat sitt kvalitetsarbete enligt branschorganisationen Vårdföretagarnas kvalitetsdeklaration. Fyra delområden omfattas:

 • Introduktion till verksamheten
  Om tillstånd, kollektivavtal, öppenhet och transparens.
 • Eget kvalitetsarbete
  Om systematiskt arbete kring kvalitet och utveckling.
 • Insatsen personlig assistans
  Om självbestämmanderätt, integritet, inflytande och medbestämmande.
 • Upplevd kvalitet
  Om upplevd kvalitet; resultat i enkätundersökningar

Kvalitetsdeklaration 2023

Intyg kvalitetsdeklaration