Om oss | OP Assistans

Om oss

OP Assistans en del av Team Oliva
 
Team Olivia är en av de största privata aktörerna på omsorgsmarknaden i Sverige, Norge och Danmark. Koncernen består av en grupp företag som erbjuder tjänster inom personlig assistans, omsorgsboenden enligt LSS, HVB och behandling, skolor med särskilt stöd och hemtjänst. Verksamheten bedrivs nära kunderna och bolagen finns etablerade under lokala varumärken.
Sedan 2008 är Procuritas majoritetsägare i Team Olivia. Resterande del ägs av grundarna Karsten och Åsa Inde genom bolaget Avacado, PK Investment samt styrelsemedlemmar och medarbetare. 
 
Läs mer på www.teamolivia.se.
 
OP Assistans erbjuder personlig assistans grundad på respekt, kompetens och helhetssyn. Vi finns till för dig som bor i Gästrikland, Hälsingland och Norduppland. Hos oss har du som kund ett stort inflytande över vem som ska anställas som assistent, när din assistent ska jobba, vad din assistent ska göra på jobbet, hur assistenten ska utföra sina arbetsuppgifter och vilka assistenter som ska jobba med dig i särskilda situationer. Samtidigt som vi erbjuder en assistans som tydligt utgår ifrån kundens behov och önskemål prioriterar vi god arbetsmiljö för våra medarbetare.
 
OP Assistans har 51 kunder och drygt 320 medarbetare som är anställda på hel eller deltid. Kontoret finns i centrala Gävle.