Tystnadsplikt | OP Assistans

Tystnadsplikt

Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare grundar sig på ömsesidig lojalitet och ömsesidigt förtroende.
 
Arbetstagare skall under sin anställning, likväl som efter anställningens upphörande, iaktta diskretion rörande verksamhetens/kundens angelägenheter samt iaktta tystnadsplikt beträffande uppgifter, om enskilda personer som arbetstagaren till följd av sin anställning erhållit kännedom om och vars yppande kan vålla skada för enskild person eller närstående.
 
Denna film riktar sig i första hand till dig som jobbar som personlig assistent. Men den innehåller även information som kan vara bra för andra att känna till. Vi tänker då på dig som är kund hos oss, din företrädare, dina närstående eller dig som jobbar på vårt kontor.