Lagändring LSS – fler får rätt till personlig assistans | OP Assistans

Lagändring LSS – fler får rätt till personlig assistans

Den 1 januari 2023 träder två nya lagändringar i kraft som innebär stärkt rätt till personlig assistans. Det här är en positiv utveckling som gör att fler kommer kunna ansöka om och få personlig assistans. Är du eller en anhörig en av dem? Här guidar vi dig i vad den nya lagen innebär.
 

Vad innebär lagändringarna i korthet?

 

  • Den nya lagen rör förebyggande stöd, aktiverings- och motiveringsinsatser, schablonavdrag för föräldraansvar och assistans för egenvård. Möjligheten att få personlig assistans beviljad ökar för följande personer:
  • Barn och personer med kognitiv funktionsnedsättning
  • Personer som har förlorat sitt beslut eller fått avslag i tidigare ansökan.
  • Barn under 12 år som redan idag har personlig assistans kan få möjlighet att få fler timmar beviljade.
  • Barn med LSS-insatserna avlösarservice eller korttidsvistelse kommer sannolikt att kunna få personlig assistans som insats i stället för dessa.
  • Personer med kognitiv funktionsnedsättning och autism som har behov av aktiverings- och motiveringsinsatser.
  • Personer med stort tillsynsbehov vid olika medicinska tillstånd, till exempel epilepsi.

När börjar den nya LSS-lagen att gälla?

Lagen träder i kraft den 1 januari 2023 och det är först då som det är möjligt att ansöka om personlig assistans utifrån de nya lagändringarna. Emellertid kan du redan från och med oktober i år begära fram nya intyg för att påbörja en ansökan om personlig assistans. Det gäller både för nya beslut om assistanstimmar och om du önskar öka ditt befintliga beslut. Vi vet att det kan vara svårt att ansöka om personlig assistans. Våra jurister kan svara på dina frågor och hjälpa dig genom processen. Välkommen att kontakta oss redan nu för att i god tid undersöka om du, ditt barn eller annan anhörig får nya möjligheter i samband med lagändringen.

 

KOSTNADSFRI RÅDGIVNING

Undrar du hur lagändringen påverkar dig eller en anhörig? Vi hjälper dig kostnadsfritt att gå igenom just ditt eller din anhöriges behov och möjligheter till personlig assistans eller ett utökat beslut.

Klicka här