Vår historia

Vår historia
 
I filarkivet har vi samlat våra Förvaltningsberättelser. Det har vi gjort för att de beskriver en bit av vår historia. Genom dem kan du följa hur företaget har utvecklats genom åren. Läs dem alla och börja med den äldsta så får du vara med om en förunderlig resa...
 
Väl mött!
 
Pernilla Hålén, VD OP Assistans
 
Filarkiv