Kreativ Omtanke | OP Assistans

Kreativ Omtanke

Kreativ Omtanke - insamling till funktionsneedsatta barn och ungdomar i Ukraina

Vårt initiativ riktar sig mot funktionsnedsatta barn och ungdomar på plats i Ukraina. Vi kommer att hjälpa en organisation som heter Open Hearts, baserad i Vinnytsia i centrala Ukraina. Open Hearts arbetar med att stötta och skydda familjer som har barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Open Hearts gör en rad olika hjälpinsatser på grund av kriget och utökar nu sin verksamhet för att kunna hjälpa fler. Vi kommer att bidra genom att donera utrustning och hjälpmedel som sängar, filtar m.m.

Alla våra 200 verksamheter i tre länder får möjlighet att delta i insamlingen. Vi vill skapa engagemang bland medarbetare, kunder, boende och anhöriga och ge alla som kan och vill möjlighet att hjälpa till. Pengarna från försäljningar av t.ex. kreativa alster, bakverk samt donationer ute i verksamheterna i hela Skandinavien kommer oavkortat att gå till inköp av material som organisationen behöver. Open Hearts är medlem i Ukrainas motsvarighet till Svensk Insamlingskontroll (Charity Tuner) och projektet kvalitetskontrolleras noggrant i samtliga led. Vi kommer att dokumentera och följa utvecklingen och redogöra för den i våra olika kanaler.
 

Du kan hjälpa till genom att skänka pengar via Swish på 1230353219 eller scanna QR-koden nedan:

Kontakta info@teamolivia.se om du har frågor eller vill veta mer om initiativet Kreativ omtanke.