Utbildning

Ny webbutbildning av Basala hygienrutiner. 
Den är obligatorisk och alla våra medarbetare ska gå den. 
 
Om utbildningen
Webbutbildningen vänder sig till personal inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och i bostad med särskild service enligt SoL och syftar till att beskriva vikten av basala hygienrutiner 
och att öka följsamheten till dessa. Den tar även upp personlig skyddsutrustning. 
Utbildningen är framtagen mot bakgrund av den nuvarande smittspridningen men är utformad för att kunna användas i det dagliga arbetet över tid.  
 
 
Logga in och skapa ett konto. Första gången du loggar in på nya utbildningsportalen skapar du ditt konto med BankID. 
 
För att bli godkänd på utbildningen och få ditt kursintyg behöver du slutföra följande delar:
  • Basala hygienrutiner - en introduktionsvideo
  • Modul 1 Basala hygienrutiner samt personlig skyddsutrustning
  • Modul 4 För dig som arbetar inom LSS-boende 
  • Kunskapstest
När du är klar med utbildningen så mailar du ditt kursbevis till din verksamhetschef
Vid uppvisat kursbevis får du en timmes grundlön. 
 
Är det ok för kunden och tid & utrymme finns, så gör gärna utbildningen under arbetstid.