Visselblåsarfunktion | OP Assistans

Visselblåsarfunktion

Team Olivia har sedan 2021 en visselblåsarpolicy för att uppmuntra anställda och övriga intressenter att öppet eller anonymt rapportera misstänkta oegentligheter och/eller missförhållanden inom företaget. Denna policy gäller även för Team Olivias nordiska verksamheter och visselblåsningar kan göras på svenska, engelska, norska och danska.

 

När ska man anmäla?

 

  • Bedrägeri
  • Bestickning (lämnande av gåva eller löfte om gåva)
  • Stöld
  • Kriminella överträdelser
  • Allvarliga fel eller avvikelser
  • Jäv (när en beslutsfattare/chef har egna intressen i ett specifikt ärende)

 

Hur gör du en anmälan?

Rapporterar anonymt till:

Via mail: oliviaholding@claimdesk.pwc.se

Via post: Team Olivia, Claimdesk PwC, 11397 Stockholm

 

Frågor
Har du frågor kring detta får du gärna vända dig till HR-chef för Team Olivia:
ann.surtell@teamolivia.se