Tillsammans är vi starka

 
Igår, den 10 januari 2019, överlämnade den särskilda utredaren Gunilla Malmborg ”Utredningen om översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen” till övergångsregeringen. Därefter höll Gunilla Malmborg en pressträff där hon presenterade förslagen. Pressträffen direktsändes på regeringens hemsida och den finns tillgänglig HÄR om du vill se den i efterhand. Där hittar du även utredningen i sin helhet om du vill ta del av den.
 
Bland förslagen identifierar vi i dagsläget endast ett som känns riktigt bra och det är förslaget om förstatligande av all personlig assistans. I övrigt är det viktiga nu att komma ihåg att det är FÖRSLAG och inget annat.
 
Det som händer nu är svårt att förutse, men det troligaste är att utredningen kommer att skickas ut på remiss till berörda myndigheter, handikapporganisationer, arbetsmarknadens parter och politiska partier som får lämna sin syn på utredningens förslag. Detta sker i så fall under våren 2019. Efter remissomgången ska svaren sammanställas. Därefter ska politiken ta ställning till OM och i så fall VILKA förslag som är värda att gå vidare med. Eftersom alla eventuella lagändringar i LSS i någon mån påverkar enskilda individer krävs dessutom att lagrådet granskar dem. När de sagt sitt och eventuella justeringar är gjorda återstår för riksdagen att rösta. Om Riksdagen röstar igenom en eller flera av de föreslagna lagändringarna kan vi förvänta oss att de träder i kraft i januari 2022.
 
Vad kan vi göra för att påverka? 
Vi som assistansanordnare påverkar dels genom vårt medlemskap i Vårdföretagarna som är en part som alltid tillfrågas i remissomgångar, dels genom att vi själva kommunicerar våra synpunkter genom olika kanaler. 
Vi kan också göra vår röst hörd genom Team Olivia som är en stark aktör med stort kontaktnät på riksnivå. Idag skickade Team Olivia ut ett pressmeddelande där de ger sin syn på förslagen. HÄR kan du ta del av deras ståndpunkt.
 
Du som assistansberättigad, anhörig eller företrädare kan göra vad du kan för att engagera dig på riksnivå i någon av de handikapporganisationer som kommer bli tillfrågade under vårens remissomgång. Du kan också kontakta politiker du känner och beskriva din situation. Någon kanske känner sig beredd att via media berätta sin historia och då kan det vara ett sätt.
 
Som personlig assistent kan du framförallt göra din röst hörd genom ditt fackförbund Kommunal som även de bör få möjlighet att säga sitt under remissomgången i vår. 
 
Redan i morgon, den 12 januari 2019 kl 14:00, arrangeras en "Akut protest mot LSS-utredningen på Sergels torg i Stockholm som vem som helst kan delta i för att visa sitt missnöje. Du kan läsa mer om den på Facebook
 
Finns det något mer att göra?
 
Parallellt med allt påverkansarbete kommer vi på OP Assistans att göra vad vi kan för att förbereda oss inför ett eventuellt scenario där vi kan stå som utförare av någon av de nya insatser som kan läggas på kommunernas bord i framtiden. Det kan nämligen bli så att någon av kommunerna väljer att lägga ut en eller flera sådana LSS-insatser på privata aktörer även om de får ansvaret för insatserna. Det kommer i så fall att fungera lite annorlunda än idag men vi kommer att göra vad vi kan för att vi även i framtiden ska kunna göra skillnad för människor i behov av stöd och service. För att de ska kunna leva som andra och vara delaktiga i samhällslivet.
 
Har du frågor eller funderingar finns vi här för dig.
 
Pernilla Hålén, VD OP Assistans