Söka fonder

Här hittar du information om hur man gör när man ska ansöka om pengar från fonder. 
 
Det finns många fonder och stiftelser som personer med funktionsnedsättning kan ansöka pengar från. Ofta har fonderna olika krav för att man ska kunna få bidrag. Det kan handla om en viss ålder eller att man bor i en viss kommun eller del av Sverige eller har en specifik diagnos. De flesta fonder har ett sista ansökningsdatum.
 
Vad kan man ansöka pengar för? 
Ofta står det i informationen om fonden vad man kan söka pengar för. Det kan till exempel vara till rekreationsresor, läger, dator, hjälpmedel som inte kan fås via landstinget eller tillfälligt stöd i en svår ekonomisk situation. 
 
Ansökningsblankett
En del fonder har särskild ansökningsblankett. Det är viktigt att följa alla anvisningar. Ofta behandlar man inte ansökan om den inte följer fondens instruktioner. Det är även viktigt att skicka de bilagor som fonden vill ha. Det kan till exempel vara kopia på skattsedel och hyresavi.
 
Ansökningsbrev
Om fonden vill att ni skriver ett särskilt ansökningsbrev, börja med att skriva namn, personnummer, adress, telefon och e-post. Berätta om funktionsnedsättningen, eventuell diagnos och vilka konsekvenser som funktionsnedsättningen har gett. 
 
Beskriv er familjesituation. 
 • Skriv vad ni vill använda bidraget till.
 • Skriv hur mycket pengar ni ansöker om. 
 • Skriv vilka inkomster och utgifter ni har varje månad.
 • Skriv om det förekommer några extra kostnader på grund av funktionsnedsättningen.
 • Underteckna ansökningsbrevet.
 
Tips!
Skriv kort och tydligt.
Ta med det som är viktiga fakta. 
Läs villkoren för fonden och inrikta ansökan på det. 
Låt gärna någon annan läsa ansökan innan du skickar iväg den.
 
Intyg 
De flesta fonder kräver att man ska bifoga intyg från till exempel läkare eller kurator.  Kontakta i så fall den som ska skriva intyget i god tid.
 
Var hittar man fonder?
 
 • Våra tips på fonder hittar du här i listan på fonder
 • I den kommun där du bor.
 • I din församlingen i Svenska kyrkan. 
 • En del intresseorganisationer har och annonserar i deras tidningar eller i dagspressen. 
 • På biblioteken brukar det finns fondböcker. En del bibliotek har också databaser där man kan söka efter fonder. 
 • I länsstyrelsernas stiftelsedatabas kan ni söka efter stiftelser och fonder utifrån ett visst län eller en kommun.