Så länge ska du stanna hemma

Gäller alla från förskoleklass och uppåt och bygger på att Folkhälsomyndigheten rekommenderar testning för dessa individer vid symtom.
 
    Så länge ska du stanna hemma - sammanfattat

 
Uppdaterad: 2021-04-14