- Rutiner, utbildning och övrigt - Covid-19

 

RUTINER

Ta del av våra rutiner om: 

 
Mer om hur vi på OP Assistans hanterar covid-19 (coronaviruset) - klicka här 
Vid frågor gällande ovan information kontakta Team Olivias Hälso- och sjukvårdschef Karin Winther på karin.winther@olivia.se eller Kvalitetschef Åsa Walderik på asa.walderik@olivia.se
 
Gällande övriga frågor kontakta din verksamhetschef på OP Assistans
 

FÖRSÄKRINGSKASSAN

På försäkringskassans hemsida finns aktuell information om olika ersättningar och vad som gäller med anledning av coronaviruset. 

 

NY INFO!

Återgång till tidigare regler för läkarintyg
Från och med 1 november 2020 går vi tillbaka till tidigare regler för läkarintyg: dag 8 för ersättning för vab och dag 15 för sjukpenning. Det innebär följande:

Sjukpenning
Om din första sjukdag inträffar före den 1 november 2020 kommer Försäkringskassan avvakta med att begära in läkarintyg för perioden mellan dag 15 och 21.
Om din första sjukdag är 1 november eller senare så behöver vi ett läkarintyg från dig från dag 15 i sjukperioden.

Vab
För föräldrar som vabbar gäller krav på läkarintyg från och med 1 november – om barnets sjukperiod är 8 dagar eller längre.
Om ditt barn blir frisk innan 1 november 2020 behöver du inte lämna in något läkarintyg. Det gäller även om du lämnar in en ansökan om ersättning efter 1 november.
Om ditt barn fortfarande är sjukt efter 1 november måste du lämna in ett läkarintyg dag 8 av barnets sjukperiod.

De här punkterna är bara en del av vad som finns. Allt finns samlat här.
 

UTBILDNINGAR

På uppdrag av socialstyrelsen har Karolinska Institutet tagit fram korta e-utbildningar för personal inom vård & omsorg som möter personer med misstänkt eller bekräftad covid-19, det s.k. coronaviruset. Vi ser att du som assistent gör E-utbildningar om covid-19. När du är klar så kan du skriva ut ett kursbevis och maila det till oss så lägger vi in det i vårt personalsystem att du gått utbildningen.

Ersta Sköndal Bräcke högskola har tagit fram ett introduktionspaket som främst riktar sig till ny personal inom socialtjänst och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård i såväl kommunala som privata verksamheter. 
Paketet är framtaget för att stötta såväl kommunala som privata arbetsgivare under covid-19-pandemin. 
Det ger ny personal som kommer in i verksamheterna baskunskap för att arbeta inom äldre- och funktionshinders-omsorg. 
Introduktionspaketet består av en utbildning i två delar där Socialstyrelsen tagit fram del ett och Ersta Sköndal Bräcke högskola tagit fram del två. 

Om du avbokas från dina pass med så kort varsel att du ändå bär lön förväntas du istället gå dessa utbildningar.
 
 

SJUKFÖRSÄKRING - AFA

Vid sjukdom kan du ha rätt till ersättning från afa om du får ersättning från Försäkringskassan. 
 
En avtalsförsäkring är en anställningsförmån som bestäms i ett kollektivavtal, tecknat mellan arbetsmarknadens parter. 
Alla anställda hos en arbetsgivare med kollektivavtal har automatiskt de försäkringar som man kommit överens om i avtalet.
Ersättning kan lämnas tidigast från dag 15 i sjukperioden.
 
Viktigt! 
Du måste själv göra en anmälan för att inte riskera att gå miste om ersättning.
 

ÖVRIGT

Nu under rådande omständigheter så kommer vi ha bl.a personalmöten via Google Meet. Här är en instruktion hur det fungerar. Har du några frågor kring hur man kopplar upp sig på meet så ring oss så kan vi slå våra kloka ihop och försöka lösa det. 
 
 
sidan uppdaterad: 2020-10-21