Lagändringen träder i kraft 2 juli 2023

 

Lagstiftningen

I lagstiftningen, exempelvis skollagen och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), används fortfarande begreppet utvecklingsstörning. Socialstyrelsen förordar dock en övergång till begreppet intellektuell funktionsnedsättning. 

Riksdagen beslutade i juni 2022 att benämningen utvecklingsstörning ersätts av intellektuell funktionsnedsättning.
Lagändringen träder i kraft 2 juli 2023