KREATIV PAUS

Alla kan vara med i Team Olivias gemensamma satsning:
 
KREATIV PAUS  6 juli - 30 spetember
 
Det har varit en tuff vår för många. Men, trots utmaningar under coronapandemin har vi dagligen sett exempel på att våra medarbetare, kunder, anhöriga och verksamheter inte ställer in utan ställer om. Nu gäller det att hålla ut tillsammans. Det är väl vetenskapligt belagt att kreativitet och att ge uttryck för sig själv genom skapande hjälper människor genom svåra tider. Därför har vi nu bestämt att för första gången tillsammans i koncernen göra en gemensam satsning på temat “Kreativ Paus”. Vi vill sätta människan i fokus och bortse från landsgränser, bolagsgränser, titlar och expertisområden.
 
Vad vi önskar är att alla ska kunna delta i vår gemensamma satsning och skapa ett verk. Deltagaren får själv välja uttrycksform och det är endast fantasin som sätter gränser. Det kan till exempel vara att måla, skriva, fota, väva eller snickra. En namnkunnig jury kommer att göra ett urval av verken som kommer att delas i olika publiceringskanaler. Dessutom kommer en intern expertgrupp utifrån sin profession och evidensbaserad forskning delge sin syn på kreativitetens positiva kraft. 
 
Inom koncernen har vi egna kanaler i sociala medier och hemsidor med totalt ca 45 000 besökare per månad där du får möjlighet att synas om du vill. Alla våra kunder, medarbetare och alla de som har en anknytning till Team Olivia, bjuds in att delta i skapandet. Den Kreativa Pausen pågår mellan 6 juli till 30 september. Under hösten kommer en vernissage att genomföras, där juryns utvalda verk kommer att uppmärksammas. För att underlätta för deltagarnas skapande erbjuder Team Olivia via olika leverantörer rabatter på material som kan användas i skapandet. Mer detaljer om hur den Kreativa Pausen kommer att gå till och hur du kan delta beskrivs i informationsbladet som medföljer.
 
Det här är en satsning som förhoppningsvis inspirerar till kreativitet och möjliggör skapande tillsammans i en tid då vi behöver det som mest.
 
Lycka till nu med ert skapande!
Ola Klingenborg
Koncernchef Team Olivia