Kollektivavtalet - Personlig assistans förlängs till årskiftet

Kollektivavtalet Bransch G
Kollektivavtalet - Vårdföretagarna: Personlig assistans (Bransch G) som upphandlades sist gällde mellan perioden 20170601 - 20200630.
Detta avtal har förlängts och gäller nu till och med 31 december 2020. 
Här finns samlad information kring avtalsförhandlingarna hösten 2020.

Kommunals varsel om övertid/mertidsblockad samt nyanställningsblockad
Detta gäller inte personliga assistenter som lyder under kollektivavtalet Bransch G som vi är under, utan det gäller kollektivavtal Bransch E & F.
Läs mer här