Kollektivavtalet - Personlig assistans bransch G

Nytt kollektivavtal tecknat för bransch Personlig assistans (G)
 
Vårdföretagarna och Kommunal har idag 27 januari tecknat nytt avtal om lön och allmänna anställningsvillkor för bransch Personlig assistans. Avtalet gäller från 1 januari 2021 till 30 juni 2023. Avtalet innehåller två lönerevisionstillfällen. Den första lönerevisionen sker 1 februari 2021 och den andra sker 1 juli 2022. Avtalet innehåller inga retroaktiva löneökningar eller engångsbelopp.