KaSam

Häng med KaSam du också!

Sedan många år tillbaka driver vi på OP Assistans ett projekt som vi kallar för KaSam.

Det står för Kunder och assistenter i Samverkan. Begreppet är medvetet väldigt likt Aaron Antonovskys begrepp KASAM som står för Känsla Av SAMmanhang. Genom KaSam-projektet vill vi underlätta för våra kunder att knyta kontakter, hitta på saker tillsammans och prova på nya grejer och bidra till en känsla av sammanhang för såväl kunder som assistenter. Det har också visat sig att vi genom projektet i någon mån påverkar utvecklingen av tillgängligheten i vårt närsamhälle. Det gör vi eftersom vi frågar efter aktiviteter som inte redan är tillgängliggjorda för alla – det tvingar arrangörer, restaurangägare och andra aktörer att tänka till och lära. 

Den 16 spetember var KaSam på Gävle travskola och testa deras vagn som är anpassad för rullstol samt sittsulky, det var toppenkul, så det gör vi fler gånger. Men nedan ser du höstens aktiviteter för KaSam. Alla våra kunder är även bjudna på vårt julbord i december men en egen inbjudan om det kommer sedan.

Hösten 2018 aktiviteter ser du här!

Ring 026-14 38 38 för anmälan eller om du har några funderingar.

Hoppas vi ses! 

KaSam