KaSam

Häng med KaSam du också!

Namnet KaSam står för Kunder och Assistenter i Samverkan.
Det står också för vad vi vill att verksamheten ska skapa för kunder och assistenter.
En känsla av sammanhang och delaktighet. Alla ska, utifrån sina unika egenskaper och förutsättningar, få uppleva en social samvaro och vara en viktig del i en grupp.
 
KaSam har växt fram ur både kund-och assistentperspektiv. Ett syfte är att motverka social isolering och göra att du vågar kliva utanför din trygghetszon.
KaSam vill ge möjlighet till en större delaktighet i fritidsverksamhet och i samhället. Ofta är vi människor modigare i grupp och känner en större trygghet när vi har andra att dela upplevelsen med. 
Ett mål med KaSam är att bidra till att du vill och vågar prova nya saker. Personliga assistenters ensamarbete är ett känt arbetsmiljöproblem.
Många assistenter saknar en grupptillhörighet och arbetskamrater. Genom KaSam får assistenterna en möjlighet att träffa sina kollegor och uppleva gemenskap. 
En möjlighet att utvecklas, få tips och se och lära av varandra i yrkesrollen.
 
Hoppas vi ses!