Ingen source control i vården | OP Assistans

Ingen source control i vården

Den 20 juni tas rekommendationen om source control bort. Det betyder att du inte längre behöver använda munskydd vid nära kontakter.

Source control kan fortfarande tillämpas i en verksamhet efter lokala riskbedömningar i samråd med vårdhygien. Enligt tidigare rutin rekommenderades munskydd vid allt arbete nära patienter, omsorgstagare och brukare.

Det här är fortfarande viktigt att tänka på:

  • Fortsätta hålla avstånd.
  • Vaccinera sig mot covid-19.
  • Stanna hemma/gå hem från jobbet vid symtom (även mycket lindriga).
  • Hålla fysiskt avstånd på minst två meter så långt det är möjligt.
  • Följa aktuella hygien- och klädregler. 

 

Uppdaterade rutiner:

uppdaterad: 2022-06-17