Information - covid-19

Frågor och svar om covid-19 och personlig assistans
 
OP Assistans följer utvecklingen av covid-19 (coronaviruset) i Sverige och myndigheternas rekommendationer och uppdaterar våra direktiv utifrån det. 
På vår Team Olivias informationsportal sammanfattar och uppdaterar vi löpande frågor och svar som berör covid-19 och personlig assistans. 
 
For Information in other languages visit The Public Health Agency of Sweden’s website - click here
 
Vid frågor gällande ovan information kontakta Team Olivias Hälso- och sjukvårdschef Karin Winther på karin.winther@olivia.se eller Kvalitetschef Åsa Walderik på asa.walderik@olivia.se
Gällande övriga frågor kontakta din verksamhetschef på OP Assistans