Vaccination Covid-19 Gävleborg

 
 
Sedan 27 december pågår vaccinationerna av personer i länets särskilda boenden för äldre.
Från och med onsdag 13 januari 13.00 välkomnas följande prioriterade grupper att boka vaccinationstid:
 • Personer som har hemtjänst och hemsjukvård.
 • Personer som bor tillsammans med någon som har hemtjänst eller hemsjukvård.
 • Personer som har vårdnära arbetsuppgifter i kommunal vård och äldreomsorg.
 
Region Gävleborg erbjuder vaccination för covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning i befolkningen. Vaccinet tas i två doser med minst tre veckor emellan gångerna. Den andra dosen bokar du efter det första vaccinationstillfället.
 
Hälso- och sjukvårdspersonal börjar vaccineras vecka 3
De grupper inom hälso- och sjukvården som vaccineras först är:
 • sjuksköterskor och undersköterskor inom intensivvården
 • biomedicinska analytiker som analyserar coronaprover
 • läkare på särskilda boenden för äldre.

 

När kan jag vaccinera mig?
Det är personer som har det allra största behovet av skydd mot allvarlig sjukdom i covid-19 som vaccineras först, samt de personer som dessa har störst risk att bli smittade av. 
Tidpunkten för vaccination av olika grupper kan inte fastställas eftersom det beror på tillgången på vaccin, men invånarna i Gävleborg kommer att vaccineras i följande turordning:

Fas 1

 • Personer som bor på särskilda boenden för äldre.
 • Personer som har hemtjänst.
 • Personer som har hemsjukvård.
 • Personer som delar hushåll med person som har hemtjänst eller hemsjukvård.
 • Personal som har vårdnära arbetsuppgifter i kommunal vård och äldreomsorg.
Fas 2
 • Personal i hälso- och sjukvården, inklulsive tandvården (börjar vaccineras i mindre skala parallellt med fas 1).
 • Personer 70 år och äldre.
 • Personer inom kommunal omsorg, LSS.
 • Personal i kommunal vård och omsorg som arbetar med omsorgstagare med ökad risk.
   
Fas 3
 • Övriga personer 18–69 år som hör till riskgrupp.
 
Fas 4
 • Övriga personer från 18 år och äldre.
 
sidan uppdaterad 2021-01-15