Munskydd och visir ska användas

Tillfällig tilläggsrutin för höjd patientsäkerhet - Gäller tillsvidare

  • Användning av munskydd och visir vid all nära kontakt är en tillfällig tilläggsrutin. 
  • Rutinen är framtagen för att höja patientsäkerheten samt minimera risken för smittspridning inom vård och omsorg i en situation med stor samhällsspridning av covid-19.

Använd munskydd och visir

  • I alla nära arbetsmoment (mindre än 2 meter från individen och i minst 15 minuter kontinuerligt).
  • I situationer när fysisk distansering mellan personal inte kan tillämpas. Det bör även övervägas vid längre tids vistelse i gemensamt personalutrymme (minst 15 minuter).
  • Särskilt vid vård och omsorg av sköra patienter med förhöjd risk för allvarlig covid-19 infektion.

Praktisk användning av munskydd och visir:

  • Munskydd (högst i 4 timmar).
  • Undvik att röra vid munskyddet och/eller visiret under användning.
  • Om munskyddet vidrörts skall det kasseras och tas på nytt. Munskyddet ska alltid slängas om det tagits av, blivit fuktigt, förorenat eller skadat.

Hur använder du munskydd? Information och film hur du använder ditt munskydd korrekt. 

 

Visir som ni fått från OP Assistans är flergångsvisir. Ni ska nu ha ett varsitt och inte använda andras. 
Flergångsvisir desinfekteras enligt tillverkarens anvisningar på både in och utsida enligt befintliga rekommendationer och placeras på avsedd krok eller plats. Se till att visiret förvaras på ett hygieniskt sätt.
 
Behöver ni munskydd och/eller visir, hör av er på 026-14 38 38 så får vi se hur vi ordnar det på bästa sett.
 

----> Se informationblad 

Sidan uppdaterad: 2021-03-30