KaSam

Häng med KaSam du också!

Sedan några år tillbaka driver vi på OP Assistans ett projekt som vi kallar för KaSam. Det står för Kunder och assistenter i Samverkan. Begreppet är medvetet väldigt likt Aaron Antonovskys begrepp KASAM som står för Känsla Av SAMmanhang. Genom KaSam-projektet vill vi underlätta för våra kunder att knyta kontakter, hitta på saker tillsammans och prova på nya grejer och bidra till en känsla av sammanhang för såväl kunder som assistenter. Det har också visat sig att vi genom projektet i någon mån påverkar utvecklingen av tillgängligheten i vårt närsamhälle. Det gör vi eftersom vi frågar efter aktiviteter som inte redan är tillgängliggjorda för alla – det tvingar arrangörer, restaurangägare och andra aktörer att tänka till och lära. 

 

KaSams avslutningsaktivitet för året 2016/2017

Nu är det dags för årets brännbollsmatch mellan kunder och kontorspersonal. 
Vi kommer i år att vara i Regementsparken mitt emot Högskolan i Gävle. 
Utöver en spännande brännbolls match bjuds alla på fika.
 
I samband med brännbollen kommer förhoppningsvis även Niklas Bäckström och Ove Molin m.fl. vara med som representanter från Stiftelsen Gefle Sports and Future Foundation, som under året har bidraget med en del pengar till olika KaSam-aktiviteter.
 
När: 5 juli klockan 13:00 - 16:00
Var: Regementsparken-Paviljonen i Gävle
Kostnad: Gratis
Anmälan: Ring och anmäl dig och dina assistenter senst den 22 juni på telefon 026-143838
 
Sprid gärna vidare till vänner och bekanta som har personlig assistans. 
Man behöver inte anlita OP Assistans för att får vara med.
 
Hoppas vi ses! 

KaSam