Helena Holmin

Hur länge har du jobbat på OP Assistans? 
Jag har jobbat på OP Assistans i 10 år. 
 
Hur tror du att en bra assistent är?
En bra assistent ska hjälpa den man är assistent åt med det den behöver hjälp med. 
 
Vad jobbade du som innan du började på OP Assistans? 
Innan jag började jobba här på kontoret var jag personlig assistent.
 
Vad gör du helst en ledig dag? 
En ledig dag kollar jag helst på film eller är med barn,barnbarn eller vänner.
 
Vilka egenskaper har du som gör att du passar för det här jobbet? 
Att jag vet hur assistenter och kunder vill ha det eftersom jag har varit assistent tidigare.
 
Vad tror du att du gör om 5 år?
Om 5 år tror jag att jag jobbar kvar på OP. 
 
Vad drömde du om att jobba som när du var liten? 
När jag var liten ville jag bli dagmamma. 
 
Vad är det roligaste med att jobba här på OP Assistans?
Det roligaste är att det är ett varierande jobb och att man får träffa assistenter och kunder. 
 
Varför valde du att börja jobba här på OP Assistent? 
Jag började jobba på OP Assistans eftersom en kund skulle byta bolag och frågade om jag ville följa med. 
 
Har du jobbat med något liknande jobb tidigare?
Ja, jag har jobbat som receptionist och efter det jobbade jag som personlig assistent.