Aktuella lagar

Aktuell lagstiftning inom personlig assistans
 
LSS är en förkortning av Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en rättighetslag som ger vissa människor med funktionsnedsättning rätt till 10 olika insatser varav en är personlig assistans.
 
Att LSS är en rättigehtslag betyder inte att den som får insatser enligt lagen inte har några skyldigheter. Alla som bor i Sverige har självklart samma skyldigheter.
Ordet rättighetslag innebär att den som tillhör lagen kan ha rätt till en eller flera av de insatser som finns i lagen.
 
Det är alltså en motsats till exempelvis Hälso- och sjukvårdslagen som inte innebär någon rättigehet för den enskilde.
Hälso- och sjukvårdslagen innebär istället en skyldighet för landstinget att se till att alla får en god vård när de blir sjuka. 
 
 
 
I förvaltningslagen regleras myndigheternas serviceskyldighet, krav på handläggning av ärenden, parternas rätt att ta del av uppgifter, hur beslut överklagas etc.